Jury 2023

Juryn för Design S 2023 leds av Lisa Lindström, medgrundare av design- och innovationsföretaget Doberman, nu en del av EY.

Den fullständiga juryn presenteras nedan. Den utgörs av experter inom design, konst, kommunikation, hållbarhet, produktion och affärsutveckling, alla med spetskompetens inom den egna kategorins designområde.

Jäv

På grund av jäv har följande jurymedlemmar inte deltagit i bedömningen inom respektive jurysegment av nedan angivna bidrag:

Industri- och produktdesign
Björn Dahlström: Bod
Fredrik Magnusson: Luna

Konsthantverk
Hanna Grill: TEX-TILES