Regler och villkor

Läs igenom tävlingens regler och villkor nedan noga innan du går vidare till anmälningsverktyget.

Våra bedömningskriterier kan ge dig vägledning i din anmälan. Vi har även en FAQ med vanliga frågor som kan dyka upp innan och under anmälningsprocessen.

Regler och villkor

 • Bidrag lämnas in fram till 28 februari 2023 kl 23:59, enbart via Svensk Forms digitala anmälningsformulär. Vi tar inte emot några fysiska föremål under anmälningsperioden, enbart vid eventuell förfrågan från juryn senare i processen.
 • En administrativ avgift tas ut per anmälan. Avgiften beräknas utifrån omsättning: 800 SEK + moms för en årsomsättning under 1 miljon SEK; 2000 SEK + moms för en årsomsättning över 1 miljon SEK. Sökande från andra EU-länder (endast inom kategorin Design for Systemic Transformation) betalar inte moms på avgiften men måste ange VAT-nummer. Från 22 november till 31 december 2022 är anmälningsavgifterna rabatterade med 20% på ursprunglig avgift exklusive moms.
 • Anmälan är bindande och kan inte ändras eller dras tillbaka efter inlämning. Administrationsavgiften återbetalas ej.
 • Av samtliga inlämnade bidrag väljer juryn ut upp till tre nominerade bidrag i varje kategori. Bland de tre nominerade utser juryn ett S i varje kategori. Tävlingen förbehåller sig rätten att nominera färre än tre bidrag om detta anses nödvändigt av juryn och Design S projektgrupp. En kategori måste innehålla ett försvarbart antal anmälda bidrag för att nomineringar ska kunna ske. Tävlingsledningen har i annat fall rätt att slå ihop, dela upp eller ändra tävlingsförfarandet för en kategori, vid behov. Detta kommuniceras i så fall individuellt till anmälda bidrag.
 • Samtliga nominerade bidrag och vinnare redovisas i Design S-katalogen 2023. Katalogen går ut till Forms prenumeranter, medlemmar i Svensk Form, branschorganisationer och företag som en del av tidningen Form.
 • När du anmäler bidrag är det viktigt att alla rättigheter till bidraget är klarerade, inklusive upphovsrätt för tredje part, att alla uppgifter är korrekta och att alla personer inblandade är medvetna om deltagande, såväl uppdragsgivare som formgivare och producenter. Informationen som lämnas måste vara godkänd på förhand för tryck i katalogen och publicering i Design S och Svensk Forms samtliga kanaler.
 • Bidraget får inte vara ett plagiat, eller ursprungligen formgivet av någon annan.
 • Du som skickar in bidrag till Design S är ansvarig för att ingenting i bidraget strider mot marknadsföringslagen, eller annan marknadslagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 • Svensk Form förbehåller sig rätten att utan ersättning använda och publicera bilder, filmer och texter som är anmälda och ingår i Design S, inom ramen för verksamheten kring utmärkelsen samt nyttjande i kommunikation, pressarbete, utställnings- och filmsammanhang, på webb och katalog i anslutning till utmärkelsen.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en kan publiceras i media i och utanför Sverige.
 • Det är viktigt att texterna som skrivs i samband med anmälan är korrekta, samt att alla namn som skall nämnas i sammanhanget inkluderas då detta är underlag för katalogen som trycks i FORM. Detta ansvar ligger på dig som skickar in.
 • Anmälan bör innehålla en kort projektsammanfattning på max 200 tecken, en längre beskrivning på max 1500 tecken, samt upp till totalt sju bilder och/eller filmer. Bilderna som lämnas för bidraget skall vara högupplösta och lämpade för tryck. Vi tar inte emot material utöver den mängd som kan lämnas in digitalt via anmälningsformuläret. Fysiska bidrag tas inte heller emot innan juryn har bett att få granska dem närmare.
 • Bidrag som anmäls ska ha presenterats, kommersialiserats och/eller producerats under perioden 2021-2022, eller ska presenteras i någon form under 2023. En uppdaterad produktion som utkommit under sagda period är godkänd, så länge uppdateringen är väsentlig och inte enbart en nylansering av en tidigare produkt/projekt i originalskepnad eller originalutformning (Till exempel: en uppdaterad serie med nya delar, ett uppdaterat mönster, en helt uppdaterad app med helt nya funktioner).
 • Bidragen ska ha en koppling till Sverige, exempelvis en svensk designer, producent, tillverkare eller beställare. Undantag för detta är kategorin Design for Systemic Transformation som är öppen för sökande inom hela EU.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att bekosta transport av bidrag till och från Svensk Forms lokaler i Stockholm inom utsatta datum, om juryn ber att få produkten för närmare granskning. Svensk Form står inte för några transportkostnader av bidragen. En närmare granskning av eventuella kompletteringar i fysisk form görs i mars 2023. Bidragslämnaren blir varskodd i god tid men måste vara beredd att lämna och hämta den fysiska kompletteringen inom specifika datum som då kommuniceras.
 • Information om jäv: I varje fall där det föreligger familjerelation eller någon form av social eller ekonomisk relation har jurymedlemmen inte rösträtt.
 • Läs gärna vår FAQ eller kontakta projektledaren Niklas Arnegren på niklas.arnegren@svenskform.se om du har frågor om din anmälan.