Regler & villkor

Läs igenom tävlingens regler & villkor nedan noga. Vi har även en FAQ med frågor som kan dyka upp innan och under anmälningsprocessen. Du kan även ta del av generella och specifika bedömningskriterier som kan guida dig ytterligare i din anmälan.

Regler & villkor

 • Bidrag lämnas in fram till 14 augusti 2020 kl 23:59, enbart via Svensk Forms digitala anmälningsformulär. Vi tar inte emot några fysiska föremål under anmälningsperioden, utan enbart vid förfrågan från juryn senare i processen.
 • En administrativ avgift tas ut per anmälan. Avgiften beräknas utifrån omsättning, (600 SEK + moms för en årsomsättning under 1 milj SEK och 2000 + moms för en årsomsättning över 1 milj SEK). Under perioden 18 februari – 31 mars 2020 är anmälningsavgifterna rabatterade med 20% på ursprunglig avgift exkl moms.
 • Anmälan är bindande och kan inte ändras eller dras tillbaka efter inlämning. Administrationsavgiften återbetalas ej.
 • Av samtliga inlämnade bidrag väljer juryn ut upp till fyra nominerade bidrag i varje kategori, förutom i kategorin Lauritz konsthantverkspris. Bland de fyra nominerade utser juryn ett S i varje kategori. Tävlingen förbehåller sig rätten att nominera färre än 4 bidrag om detta anses relevant av juryn och Design S projektgrupp. En kategori måste innehålla ett försvarbart antal anmälda bidrag för att nomineringar ska kunna ske. Tävlingsledningen har i annat fall rätt att slå ihop, dela upp eller ändra tävlingsförfarandet för en kategori, vid behov. Detta kommuniceras i så fall individuellt till anmälda bidrag.
 • Samtliga nominerade bidrag och vinnare redovisas i Design S-katalogen 2020. Katalogen går ut till ca 4500 prenumeranter, medlemmar i Svensk Form, branschorganisationer och företag som en del av tidningen FORMs decembernummer.
 • När du anmäler bidrag är det viktigt att alla rättigheter till bidraget är klarerade, inkl upphovsrätt för tredje part, att alla uppgifter är korrekta och att alla personer inblandade är medvetna om deltagande, uppdragsgivare, såväl formgivare. Informationen som lämnas måste vara godkänd på förhand för tryck i katalogen och publicering i Design S och Svensk Forms samtliga kanaler.
 • Bidraget får inte vara ett plagiat, eller ursprungligen formgivet av någon annan.
 • Du som skickar in bidrag till Design S är ansvarig för att ingenting i bidraget strider mot marknadsföringslagen, eller annan marknadslagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
 • Svensk Form förbehåller sig rätten att utan ersättning använda och publicera bilder, filmer och texter som är anmälda och ingår i Design S, inom ramen för verksamheten kring utmärkelsen samt nyttjande i kommunikation, pressarbete, utställnings- och filmsammanhang, på webb och katalog i anslutning till utmärkelsen.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget/en kan visas i samtliga media i såväl i som utanför Sverige.
 • Det är viktigt att texterna som skrivs i samband med anmälan är korrekta, samt att alla namn som skall nämnas i sammanhanget står med då detta är underlag för katalogen som trycks i FORM. Detta ansvar ligger på dig som skickar in.
 • Anmälan kan innehålla upp till totalt 7 bilder och/eller filmer. Bilderna som lämnas för bidraget skall vara högupplösta och lämpade för tryck. Vi tar inte emot material utöver den mängd som kan lämnas in digitalt via anmälningsformuläret. Fysiska bidrag tas inte heller emot innan juryn har bett att få granska dem närmre.
 • Bidrag som anmäls ska ha presenterats, kommersialiserats och/eller producerats under perioden 2018-2020, eller ska presenteras i någon form under 2021. En uppdaterad produktion som utkommit under sagda period är godkänd, så länge uppdateringen är väsentlig och inte enbart en nylansering av en tidigare produkt/projekt i originalskepnad eller originalutformning (Till exempel: en uppdaterad serie med nya delar, ett uppdaterat mönster, en helt uppdaterad app, spel mm med helt nya funktioner).
 • Bidragen ska ha en koppling till Sverige, exempelvis en svensk designer, producent, tillverkare eller beställare.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att bekosta transport av bidrag till och från en av Svensk Form bestämd lokal i Stockholmsområdet inom utsatta datum, om juryn ber att få produkten för närmare granskning. Svensk Form står inte för några transportkostnader av bidragen. En närmre granskning av eventuella kompletteringar i fysisk form görs i september 2020. Bidragslämnaren blir varskodd i god tid men måste vara beredd att lämna och hämta den fysiska kompletteringen inom specifika datum som då kommuniceras.
 • Information om jäv: I varje fall där det föreligger familjerelation eller någon form av social eller ekonomisk relation har jurymedlemmen inte rösträtt.
 • Nominerade bidrag deltar i en utställning 30 november – 13 december 2020. Villkor för utställningen förmedlas separat till de nominerade.

 • Läs gärna vår FAQ eller kontakta projektledningen design-s@svenskform.se om du har frågor om din anmälan.