NOMINERADE SVENSKA FÖNSTERPRISET

SVENSKA FÖNSTERPRISET
Svenska Fönster är inte bara vår huvudsponsor utan står även bakom Svenska Fönster-priset, en egen kategori där arkitektur som arbetar specifikt med ljus premieras.
Vinnaren får en S-utmärkelse samt en prischeck på 50 000 SEK.

HAMRA
Huset förändras och anpassas efter årstiderna. På vintern värmer man bara en del av huset och på sommaren förvandlas hela tomten till bostad. Huset är bara ett av rummen. Eller rättare sagt som en av stenarna i landskapet. Den påminner om stenen man lekte på när man var liten. Stenen som var så hög att man inte fick klättra upp på den och som, när man väl kom upp, hade en häpnadsväckande utsikt.

Huset är lika komplicerad som en sten. Det kan skapa fler mikroklimat. En varm och publik sida i söder mot vägen och en sval baksida med den hemliga trädgården.

Ytterväggarna nöjer sig inte med att vara en begränsning mellan inne och ute. Man kan duscha, gå på toaletten, gå upp på scen, laga mat, sova och bada i väggarna. Ateljébostad i Hamra, Gotland

Uppdragsgivare: Birgitta och Staffan Burling
Arkitekt: Anna Chavepayre, collectif encore

Sommarhus T
Sommarhus T är placerat högst upp på en bergknall med utsikt mot en insjö och omkringliggande natur bestående av omsorgsfullt odlade rabatter som vildare tallar. Kontakten med naturen var central i utformningen av Sommarhus T varför stora delar av byggnaden består av fönsterpartier från golv till tak. För att minimera distinktionen mellan ute och inne fortsätter innertaket i samma höjd även på takutsprångets undersida. Ytskikt såväl som fönsterprofiler är mörka för att förstärka byggnadens intima karaktär och rikta blicken mot omgivande utsikt. Planlösningens öppna organisation tillsammans med rumshöga fönsterpartier skapar ett förvånansvärt stort antal olika rumsupplevelser.

Fri rörelse längs hela fasaden ger en upplevelse av att huset är större och rymligare än det är. Föräldrarnas sovalkov har utsikt mot natur och insjö medan barnens mer slutna alkover blickar mot mormors hus. Baksidans förvaringspassage öppnar i ena kortändan upp mot grönska medan parallellköket har kontrasterande utblickar åt motsatta håll. Allrummet med matplats och vardagsrumsdel har i sin tur utsikt från golv till tak i tre väderstreck.

De öppningsbara fönsterpartierna på två sidor skapar varma sommardagar en behaglig bris samtidigt som takutsprånget ger skydd mot sol. Oavsett väder kan föräldrarna, efter att barnen somnat, njuta av utsikten från de två fåtöljerna. Under regniga dagar rinner vatten längs takutsprånget som en nästan fysiskt påtaglig ridå och huset sluter sig plötsligt inåt.

Arkitekt: Katarina Krupinska & Konrad Krupinski, Krupinski/Krupinska

 

Villa Idun-Lee
Villa Idun-Lee är resultatet av ett nära samarbete med beställaren. Vi bestämde oss tidigt för att lyfta fram och ge rum åt vardagen och dess aktiviteter. Ett exempel är platsen för tvätt, som ligger på den stora trappans viloplan mitt i tegelvolymen i hallen. Takfönstret ihop med öppningarna i muren ger ett fantastiskt ljusspel under dagen. Härifrån ser man entrédörren, har kontakt med köket och via en skjutlucka kan man umgås med eller langa tvätt till barnen som leker i lekrummet.

Fasaden utgörs av förtillverkade element klädda i sågad långsamtväxande lärk. Trädgårdsfasaden har ett system med limträpelare och täta, glasade och öppningsbara delar. Träribbor och fasadytor som ansluter mot dörrar eller fönster har getts en ökad förfining och är hyvlade.

Uppdragsgivare: Axel Von Friesen & Marika Vaccino Andersson

Ansvarig Arkitekt: Per Nadén
Ansvarig Arkitekt: Anton Kolbe
Samarbete: Axel von Friesen
Samarbete: Marika Vaccino Andersson
Byggentreprenör: Andrei Smirnov
Möbelsnickare: Pontus Nadén

SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se