Arkitektur

Vinnare!
Tillfällig Saluhall Östermalmstorg

Under ombyggnationen av Östermalms Saluhall beslutade Stockholms Stad att uppföra en temporär byggnad. För att rymma alla funktioner fick man använda hela torget och en stor nöt att knäcka var att göra förlusten av stadsyta till något positivt. Detta löste vi genom omsorgsfull arkitektur med mycket karaktär. Byggnaden har en stomme av prefabricerade moduler som är snabba att montera och demontera. Det skapar också möjlighet att återanvända hallen på en annan plats. Trä som material har flera fördelar, det är förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart.

Sydöstra hörnet fick stora glaspartier för att erbjuda vyer både in och ut ur hallen. Den övre delen av saluhallen är helt klädd i en semitransparent kanalplast som släpper in mycket dagsljus och lyser upp som en lykta på kvällen. Lösningarna har lett till stående förbättringar med bland annat utbytta avloppsledningar och moderna sopsugslösningar för torget.

Motivering

Visa arbetsgruppen

Vinnare!
Villa Skuru

Den enkla byggnadsvolymen hos Villa Skuru har fått ett rikt uttryck genom en gestaltning med en tektonisk indelning i tydliga kraftfulla byggnadsdelar. Denna indelning av fasaden ligger helt i bearbetningen av putsytan, med dess livskillnader, strukturvariationer och skuggfogar, medan konstruktionen består av murade lecablock. Att det arkitektoniska uttrycket antyder en mer förfinad konstruktion än den faktiska är något vi känner igen från arkitekturhistorien, till exempel i alla de putsade timmerhus som försöker se ut som ädla stenhus. Interiören är putsad i väggar och tak, medan golvet är av slipad betong. Effekten av detta är en robust och gedigen helhetskänsla. Huvuddelen av huset utgörs av ett rum som rymmer två funktioner, träning och matlagning, som är centrala för beställaren, och vid behov kan hela rummet användas till respektive aktivitet.

Motivering

Visa arbetsgruppen

Södra entrén

Helsingborgs centralstation Knutpunkten har fått en ny nedgång söderifrån. Den nya entrén har förvandlat en anonym baksida till en framsida. Den har även bidragit till ökad trafiksäkerhet,
då gående till campusområdet tidigare korsade bussterminalen, vilket undviks med de nya trafikströmningarna. Ett nytt övergångsställe bidrar även det med en mer direkt koppling till stadsparken och stadsdelen Söder. Ett ytterlig- are syfte är att främja stadens cykelliv och 450 cykelplatser har fördelats i ett garage mellan entrétrapporna samt fritt på plattformen utan tak. Här finner man även faciliteter som pump, reparationsstation och klädskåp.

Läs mer

Visa arbetsgruppen

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park är samhällsbyggnads- sektorns nya mötesplats i Göteborg. Fastigheten, som är cirka 8 000 kvadratmeter, består av två byggnadskroppar som binds samman av två bryggor. Hela bottenvåningen är utformad som en drivbänk för kreativitet i samarbete. Här finns konferensrum, informella mötesplatser, avskilda vrår och öppna ytor för stormöten vid behov.

Plan 2 till 5 utgörs av kontorslokaler utformade för samverkan. Allt utfört i tåliga robusta material med tydlig hållbarhetsambition. Enkla material för stora idéer. De båda exteriörerna är i princip monokroma, den ena kolsvart och den andra glänsande som guld. Ett av de största grep- pen interiört är att låta byggnaden själv berätta om sin tillkomst. Som besökare kan man avläsa och härleda hela byggprocessen; med synliga kritstreck, siffror, skavmärken och liknande som uppstått under byggprocessen, och som normalt brukar kläs in eller täckas över. De robusta sitt- bänkarna på utsidan består av kapade pålar och spånt, sparade från bygget. Byggnaden uppnår Miljöbyggnad Guld och energiförbrukningen ligger under 30 kWh/kvm och år. Målet är att byggnaderna ska ge så liten miljöbelastning som möjligt under hela sin livslängd.

Visa arbetsgruppen