NOMINERADE TJÄNSTEDESIGN

TJÄNSTEDESIGN

hurmårdu.nu – Ungas delaktighet i verksamhetsutveckling med hjälp av designmetodik
Ett projekt och tjänst som utvecklats utifrån ungas perspektiv. Tjänsten innebär ett unikt verktyg för kontakt mellan vården och den unga för att tillsammans forma ett första möte.

Uppdragsgivare: Första linjen Karlstadsområdet
Arbetsgrupp: Unga i Karlstadsområdet, Experio lab, Landsting IT (Landstinget i Värmland), Ocean 
Designansvariga: Olga Sabirova Höjerström, Louisa Szücs Johansson
 

Privatliv
Läromedelsapp om kroppen, känslor, integritet, relationer och sexualitet framtaget för och med särskolan, som nått en långt vidare spridning.

Design: Doberman
Illustration:  Åsa Klingberg, Jenny Mörtsell
Beställare: Nathalie Simonsson, Zafire Vrba
Medskapare: Elever från Kung Saga Gymnasium
Finansierad av: Post- och Telestyrelsen


Stockby Returpark – Tjänsteutveckling som uppmuntrar till hållbara val
Att förstå behoven kring och utveckla en returpark som uppmuntrar till ökat återbruk och återvinning.

Uppdragsgivare: Avfallsbolaget SÖRAB
Servicedesigner: David Relan, Marcelle Ghaoui, Cecilia Bergqvist
& Stina Behrens
VD/Strateg: Anna Grievs

ÖppnaDörren
Digital matchningstjänst som sammanför nya och etablerade svenskar i samma bransch.

Designer: Ocean
Uppdragsgivare: Axfoundation

På grund av jäv har följande jurymedlemmar inte deltagit i bedömningen av nedan angivna bidrag: Lisa Lindström & Tove Blomgren – Privatliv. Katarina Wetter Edman – hurmårdu.nu. 


SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se