Arkitektur – Realiserade projekt

Vinnare!
Etaget

Infillbostadshus som kombinerar befintlig miljö med ny bebyggelse. Byggnadsvolymen med förskjutna kuber i djupled ger en tydlig siluett, verksam både på håll och i intilliggande gaturum. Fokus är på socio-ekologisk hållbarhet; gröna vistelseytor används för att skapa upplevelser mitt i en kompakt stad.

Motivering

Visa arbetsgruppen

Geschwornergården Falu Gruva

Restaurangbyggnad dockad mellan Geschwornergården och Gruvmuseet, i massivt trä av ekonomiska och ekologiska skäl och med en faluröd fasad som har en självklar lokalförankring. Nivåutjämningen mellan husen för- bättrar tillgänglighet och logistik.

Visa arbetsgruppen

Lustigkulla förskola

Förskola i passivhus-standard, planerad utifrån en pedagogisk idé med olika hemvister organiserade kring en gemensam kärna med ateljéer och ett mattorg. Huset är energieffektivt och välisolerat och värms upp tack vare energin som redan finns inuti det.

Visa arbetsgruppen

Zenhouses
high-profile environmental development

Stadsradhus i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, där landskapet och utemiljöerna är en betydande del av bostadens upplevelse. Val av material ute och inne har nordisk förankring med syftet att samverka visuellt och naturligt med omgivningarna.

Visa arbetsgruppen