Grafisk design

Vinnare!
Costume Change At The Opera

Ny logotyp för GöteborgsOperan med uppdraget att göra operan mer synlig, tillgänglig och digital. Operan ligger vid havet, och logotypen växte fram i ett vattenexperiment med operans ensemble. Ljudvågorna som musiker, sångare och dansare åstadkom med instrument, röster och kroppar fångades upp via vatten in i en högtalare. Vågornas mönster återfinns nu i logotyp och identitet. Logotypen är också ständigt i rörelse, för att enkelt kunna översättas till nya digitala och rörliga medier.

Motivering

Visa arbetsgruppen

Fable Skateboards
Visuell identitet

Visuell identitet för ett nytt skateboardmärke med syftet att bryta mot normen inom subkulturen och göra den tillgänglig för så många som möjligt samt appellera till en ny generation åkare.

Visa arbetsgruppen

iZettle
”Helping small businesses succeed in a world of giants”

Ny identitet för iZettle som sätter tjänstens användare, småföretagarna, i fokus. Utgångspunkten är den flexibla Z-symbolen som kan anpassas för alla kunders produkter, tjänster eller drivkrafter.

Visa arbetsgruppen

Revy

Grafisk form för litterära tidskriften Revy, inspirerad av bokformgivning från 1700 och 1800-tal. Delar av tidningens form är föränderliga från nummer till nummer, med anpassade typsnitt, handskrivna titlar och ornament baserade på numrets tema.

Visa arbetsgruppen