Tjänstedesign

Vinnare!
Privatliv

Läromedelsapp om kroppen och känslor, särskilt utvecklad för särskolan, årskurs 7-9. Verktyget är utvecklat i nära samarbete med den primära målgruppen och innehållet är tillgängligt även för den som inte kan läsa eller skriva. Appen riktar sig även till alla ungdomar i åldersgruppen och används idag i majoriteten av svenska skolor.

Motivering

Visa arbetsgruppen

ÖppnaDörren

Digital matchningstjänst som sammanför nya och etablerade svenskar i samma bransch. Syftet med kontakten är att göra det lättare för nya svenskar att komma in på arbetsmarknaden och få jobb som passar deras utbildning och erfarenhet.

Visa arbetsgruppen

hurmårdu.nu
Ungas delaktighet i verksamhetsutveckling med hjälp av designmetodik

Utveckling av tillgängligheten till vård för unga med psykisk ohälsa på uppdrag av Första linjen unga Karlstadsområdet. Processen har gjorts med designmetodik där ungdomar varit delaktiga i kartläggning och prioriteringar av behov.

Visa arbetsgruppen

Stockby Returpark
Tjänsteutveckling som uppmuntrar till hållbara val

Tjänstedesignprocess för att utveckla en ny returpark som uppmuntrar till hållbara val. Fokus har lagts på högt kundvärde och vikten av att inspirera privatpersoner att öka återbruk och återvinning.

Visa arbetsgruppen