Arkitektur – koncept

Vinnare!
POLTTOPISTE

Förslag till byggnad för Norsk Skogsfinsk Museum. Traditionella element har tolkats och transformerats till en nutida arkitektur och en plats som sammanför kultur och forskning. Skog, eld och rök är ständigt närvarande i och med en grov fasad av gran, sot- och röksvärtade väggar och en öppning mellan byggnaderna likt en skogsglänta.

Motivering

Visa arbetsgruppen

Deus ex machina

Förslag till nytt rum för mindre, okonventionella utställningar på ArkDes. Dess cirkulära form är ett resultat av platsens förutsättningar, hänsyn har tagits till viktiga siktlinjer och rörelsemönster, med ambition att skapa ett fascinerande utställningsrum.

Visa arbetsgruppen

Sheaf Shack

Fågelskådartorn byggt av skuren halm och havre. Tävlingsförslag till Toronto Winter Stations 2016 som vintertid omvandlar ett livräddartorn till ett torn med utsikt som ger skydd från vinden. Den tillfälliga kroppen blir även föda för fåglarna.

Visa arbetsgruppen