Vinnare 2018

Vi kan nu stolt publicera de vinnande bidragen i samtliga kategorier i årets upplaga av Design S – Swedish Design Awards 2018. Vinnarna korades under högtidliga former på kvällen den 11 juni på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta och bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, producenter och företag som arbetar med design i bred bemärkelse. Design S – Swedish Design Awardssamarbetar med era branschorganisationer som tillsammans med Svensk Form och juryordförande Lisa Lindström tar fram juryn och bidrar till prisets enorma bredd inom samtliga designdiscipliner.

– I en föränderlig tid som kräver nya lösningar visar årets nominerade bidrag att Sverige är en ledandedesignnation med stor kreativitet och innovativ kraft, säger Mats Widbom, vd Svensk Form.

– Jag och juryn är väldigt stolta över årets alla Design S-vinnare – det har varit så intressant att arbeta med dem! Sveriges starka designtradition lyser verkligen igenom, säger Lisa Lindström, juryordfö-rande.

Årets prisstatyett i sandgjutet och polerat aluminium har producerats av Swerea SWECAST i samarbete med designbyrån BNJ & Co. Läs mer här:

 

Design S-vinnare 2018:

ARKITEKTUR – KONCEPT

Polttopiste
Förslag till byggnad för Norsk Skogsfinsk Museum. Traditionella element har tolkats och transformerats till en nutida arki- tektur och en plats som sammanför kultur och forskning. Skog, eld och rök är ständigt närvarande i och med en grov fasad av gran, sot- och röksvärtade väggar och en öppning mellan byggnaderna likt en skogsglänta.

Uppdragsgivare: Norsk Skogsfinsk Museum
Inredningsarkitekt: Andreas Säfwenberg
Visualizer: Andreu Taberner
Landskapsarkitekt: Daniel Ericsson
Arkitekt: Johan Forssman
Grafisk formgivning: Karolin Hård
Arkitekt: Maite Sanchez
Modellbyggare: Mårten Ubbe
Modellbyggare: Ninna Kapadia
Copywriter: Tina Candell
Antikvarie: Urban Nilsson

Motivering:
I Norden är naturen det sekulariserade samhällets katedral. Norsk Skogsfinsk Museum söker avbilda skogens hisnande vertikalitet som får fullt spelrum i denna uppbrutna och högresta museibyggnad. Skalan kränger mellan skogs- hyddans härd och gläntans Pantheon men låter blicken förankras i landskapet omkring. Fiktionen förstärks av byggnads- volymernas uttryck som gestalter i landskapet: ur minnet lösgör sig sagofigurer och naturväsen och smiter in bland träden.

 

ARKITEKTUR – REALISERADE PROJEKT

Etaget
Infillbostadshus som kombinerar befintlig miljö med ny bebyggelse. Byggnadsvolymen med förskjutna kuber i djupled ger en tydlig siluett, verksam både på håll och i intilliggande gaturum. Fokus är på socio-ekologisk hållbarhet; gröna vistelseytor används för att skapa upplevelser mitt i en kompakt stad.

Uppdragsgivare: Tobin Properties, EBAB
Arkitekt: Kjellander Sjöberg
Inredningsarkitekt: Koncept
Landskapsarkitekt: Urbio

Motivering
I en tät gatumiljö reser sig en inspirerad bostadsbyggnad som gjort till sin uppgift att återupprätta stadens dramatik, att ruska liv i kvarteren runtomkring. Byggnaden frossar i tomtens och täthetens många utmaningar, leker med volymer och material hela vägen upp till det gröna taklandskapets terrasser och avsatser, utsiktspunkter och gemensamhets- ytor. I en miljö som fortfarande till viss del präglas av industri- och kontorslandskapens monotoni skapar denna arkitektur sin egen ordning och rytm, med en komplexitet vars referenser ligger både långt bak och långt fram i tiden.

 

DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

SJ – Resan mot Sveriges nöjdaste kunder
En samling digitala lösningar som innefattar webb, appar och andra funktioner som följer med SJs resenärer innan, under och efter resan med funktioner som klock-app, platskarta och platsindikation på plattformen. De digitala kanalerna har fått tydliga och enhetliga designriktlinjer och ett nytt symbolspråk har tagits fram för att få ett stilrent och enhetligt manér. De nya lösningarna är designade för att ständigt kunna anpassas till nya typer av enheter.

Kundansvarig: Petra Stenqvist (Pond)
Projektledare: Arvid Ådell (Pond)
Copywriter: Carl-Johan Mölstad (Pond)
Lead UX Designer: David Sundelin (Pond)
Creative Director: Fredrik Lundgren (Pond)
Designer: Hampus Nilsson (Pond)
Strateg: Johan Sjöberg (Pond)
Projektledare: Kat Spongberg (Pond)
UX Designer: Klara Gustafsson (Pond)
Designansvarig: Mattias Cederfeldt (Pond)
Kundansvarig: Martin Forsling (Bontouch)
UX Designer: Josefine Martinsson (Bontouch)
Designansvarig: Max Rudberg (Bontouch)
Design Director: Mayako Fagerfjäll (Bontouch)
Android Lead Developer: Meidi Tönisson (Bontouch)
Product Director: Patrik Gottfridsson (Bontouch)
iOS Lead Developer: Roland Persson (Bontouch)
Uppdragsgivare ansvarig: Jenny Gejke (SJ)
Uppdragsgivare: Kristina Kumlin (SJ)
Uppdragsgivare: Johan Wistrand (SJ)

Motivering
Med en självklar, ren och användarvänlig miljö i grunden, ett antal nyckelfunktioner som löser och underlättar brukarnas behov på individuell nivå samt ett lättsamt och mänskligt språkbruk, har kundernas perception av SJ förflyttats från förseningar och inställda tåg till användarvänlighet och självklarhet med hjälp av design.

 

GRAFISK DESIGN

Costume Change At The Opera
Ny logotyp för GöteborgsOperan med uppdraget att göra operan mer synlig, tillgänglig och digital. Operan ligger vid havet, och logotypen växte fram i ett vattenexperiment med operans ensemble. Ljudvågorna som musiker, sångare och dansare åstadkom med instrument, röster och kroppar fångades upp via vatten in i en högtalare. Vågornas mönster återfinns nu i logo- typ och identitet. Logotypen är också ständigt i rörelse, för att enkelt kunna översättas till nya digitala och rörliga medier.

Uppdragsgivare: GöteborgsOperan
Creative Director: Lisa Careborg
Design Director: Oskar Andersson, Martin Bergström, Nils Carlson,
Motion Designer: Christian Carlsson
Designer: Gaia Lanfranchi, Lovisa Pettersson, Mikael Selin
Copywriter: Douglas Reid
Projektledare: Jeanette Arvidsson, Madeliene Sikström
Varumärkesstrateg: Thomas Bo Astvik

Motivering
GöteborgsOperans nya identitet lyckas genom en experimentell skapandeprocess, som involverar husets medarbetare och den geografiska platsen, förmedla både lekfullhet och elegans. Den rörliga formen som fungerar utmärkt i digitala kanaler för tankarna till ett samtida och levande operahus.

 

HÅLLBAR UTVECKLING

Zstove
Pellets-spis med naturligt drag, ren förbränningsprocess, sparsam materialanvändning och låg tillverkningskostnad. Emerging Cooking Solutions grundades med visionen att pellets kan ersätta kol vid matlagning och att pellets i en effektiv spis kan vara ett hållbart alternativ. Pellets kan tillverkas lokalt och matlagning kan göras inomhus utan skadliga effekter på omgivningen. I förlängningen så kan detta påverka det höga antalet dödsfall på grund av dåliga matlagningsförhållanden i vissa delar av världen.

Uppdragsgivare: Emerging Cooking Solutions
Technical Director: Anders Vestin
Designer: Johan Lundgren
Designbyrå: Zenit Design

Motivering
Utifrån brukarens förutsättningar, miljömål, och regional tillverkning, har en mikroekonomi utvecklats. Från pelletstillverkning av ogräs, till en förbränningsteknik som eliminerar dödligt koloxidutsläpp. Funktionellt designade produkter, för allt från bostad till storkök.

 

INDUSTRIDESIGN & PRODUKTDESIGN B2B

Grip-Support
Grip-supports design är utvecklad tillsammans med medicinsk expertis och gör det möjligt för personer med nedsatta funk- tioner i hand och arm att greppa och använda en rollator. Greppet fästs på rollatorns handtag och handen läggs sedan bara i greppet. Grip-Support gör det sedan möjligt att använda och styra rollatorn på säkert sätt. Grip-Support finns i olika storlekar både för höger och vänster hand och är lätt att montera samt göra rent.

Designer: Björn-Åke Sköld
Idé: Elisabeth Zobel & Susanne Hallström på strokeenheten Vrinnevisjukhuset Norrköping
Uppdragsgivare: Innovatörerna tillsammans med Almi Företagspartner
Projektgrupp: Elisabeth Zobel & Susanne Hallström, Peter Björling Almi samt Björn-Åke Sköld.

Motivering
En suverän gestaltning av en till synes enkel, unik produkt byggd på kunskap om användargruppen, dess möjligheter och begränsningar. Syftet är att ge en person med en förlamad arm, till exempel på grund av en stroke, möjlighet att använda rollator för ökad trygghet och livskvalitet.

 

INDUSTRIDESIGN & PRODUKTDESIGN B2C

Kalk
En terrängmotorcykel med el istället för bensin, som minskar både utsläpp och ljudnivå, med chassi i aluminium och kolfiber med en totalvikt på under 70 kg. Enkelheten avseende körning och underhåll gör upplevelsen tillgänglig för alla, oavsett förkunskaper.

Design & produktion: CAKE

Motivering
En mycket spännande produkt som bryter med inkörda mönster i sin genre. Cake utnyttjar skickligt skiftet mellan fossila och förnybara drivmedel för att lämna det visuellt förutsägbara och skapa en helt egen elegant signatur. En ny tid med ny teknik som gestaltats med stor precision.

 

INREDNING

Sing Sing
Nyöppnad karaokebar och vietnamesisk bistro på 370 kvadrat i Göteborg. Övervåningen är färgsprakande och lekfull med en flexibel sittningstypologi, nedre plan består av individuella karaokeboxar med olika karaktär.

Kontor: New Order Arkitektur
Arkitekter: Frida Sjöstam SAR/SIR/MSA & Victor Alm SIR/MSA
Grafisk design: Studio Pop
Mönsterformgivning: Ekta & Ola Jeppsson
Beställare: Sing Sing AB

Motivering
Karaokebaren Sing Sing väcker nytt liv i kvarteren vid Chapmans torg i Göteborg. Med en djärv inredning och en identitet som sticker ut, har New Order skapat en fantasifull och välkomnande interiör med demokratiska ambitioner. Effektfulla och udda detaljer vågar gå emot det typiskt skandinaviska. Leken med färger och rummens disposition blandar inspiration från Bauhaus-rörelsen med influenser från asiatiska karaokebarer. Ett bidrag som kan göra skillnad och inspirera på betydelsefullt sätt såväl morgondagens inredningsarkitekter som entusiaster.

 

KONSTHANTVERK & HANTVERK

Samtidigt i underjorden
Samtidigt i underjorden är en del av serien Fridlyst. Verket refererar till ett parallellt universum där underjorden speglar vår värld och där våra förfäders fotspår löper jäms med våra. Det är en reflektion och en synvilla, där Matilda Kästel söker efter en plats fredad från civilisationens baksidor. Inspirerad av de ostörda skogarna i Washington och Småland, i bergen och i mörkret undersöker Fridlyst naturens lugn och styrka.

Konstnär: Matilda Kästel
Material: glas och rostfritt stål

Motivering
Matilda Kästels projekt Fridlyst är ett tydligt och strålande exempel på vad som skulle kunna beskrivas som det nya glaset. De olika delarna i arbetet visar glaset på ett nytt sätt bortom de förföriska aspekterna av materialet – aspekter som både hållit tillbaka glaset i sin utveckling samtidigt som det också gjort det till ett material djupt förankrat i folksjälen.

 

LJUS & BELYSNING – ljusgestaltning

Växthusvägen
Belysning som del av rondellinstallationer i Järfälla; lysande guldknoppar i perforerad plåt. Belysningen ska förstärka den lekfulla effekten av de olika skalorna som möts i gestaltningen, och ge trafikmiljön något vackert och välkomnade till de boende och passerande.

Uppdragsgivare: Lisbeth Eriksson LAR/MSA, Järfälla Kommun
Belysningsingenjör: Mattias Joronen, Järfälla Kommun
Projektledare: Amanda Lindqvist, Midroc AB
Landskapsarkitekt och konstnär: Helena Eriksson LAR/MSA, KRO, 5land AB

Motivering
Med enkla medel har gestaltningen av rondellerna längs Växthusvägen skapat stort upplevelsemässigt värde, där de ljusbärande knopparna bidragit till en estetiskt kvalitativ och balanserad vistelsemiljö genom att ta ner ljuset till en mänsklig skala på en plats där övrig belysning primärt är anpassad för flyktigt passerande bilar. Belysningslösningens varma ljus samspelar väl med det röda markteglet, stärker platsens identitet som bördigt odlingslandskap och blir givna rikt- märken för navigation i bostadsområdet.

 

LJUS & BELYSNING – produktgestaltning

Mocca
Serie LED-spotlights för butiker, utställningar och mässor, med integrerat driftdon i gjutet aluminium. Produkterna inhyser även reflektor, avbländning, passiv kylning och rotationsleder, förpackat i en visuellt enkel helhet. Inspiration till design och namn kommer från örat på en kaffekopp.

Designer: Jesper Ståhl
Uppdragsgivare: Lystra

Motivering
Genom ett omsorgsfullt designarbete har Jesper Ståhl skapat en spotlight med ett personligt uttryck som sticker ut trots den stora mängden cylindriska spotlights på marknaden.Det formmässigt stilfulla mötet armaturhus och skenfäste sinsemellan ger Mocca en hänsynsfullt diskret design av hög estetisk kvalité, utan att ta uppmärksamhet från det belysta. Att den för passivkylningen nödvändiga slitsen försetts med en avfasad kant vittnar om stor noggrannhet och stärker dess avskalade elegans.

 

MODE & ACCESSOARER

Atacac hologram box for showcasing virtual garments
Kollektion som utforskar gränsen mellan virtuella och fysiska plagg. 3D-mjukvaror tar fram realistiska modeller av plaggen och säljer dem före produktion i en hologrambox, som tillåter kunden att interagera med en fullskalig version av de virtuella plaggen.

Designer: Jimmy Herdberg & Rickard Lindqvist
Uppdragsgivare: Aplace x Atacac

Motivering
Atacac utvecklar nya sätt att producera kläder på och utmanar modebranschens traditionella försäljningssätt. Den digitala visualiseringen av 3D-modeller krymper avståndet mellan online-shopping och traditionell handel. Strategin att använda sig av en prissättning som premierar tidiga beställningar är en tydlig kritik av dagens rea-kultur. Därmed finns också en tydlig hållbarhetsstrategi integrerad i affärsmodellen. Atacac utgår därmed inte bara från olika teorier om hur framtidens mode kan se ut, utan omsätter även dessa i praktiken.

 

MÖBLER

Cushy
Soffgrupp framtagen i samband med beslut om nya bostäder i Jakobsberg, där uppdragsgivaren använder sig av design och konst för att fylla platsen med liv långt innan husen är på plats. Soffans välvda metallgaller efterliknar fluffiga soffkuddar och vill ge känslan av ett vardagsrum i parken. Soffan samspelar med naturen över tid, gräs och växter ska växa upp genom metallen och symbolisera en organisk symbios mellan platsen och människan.

Designer: Gripner & Hägglund
Uppdragsgivare: Kalejdohill

Motivering
Med sina läckert skulpturala lila utemöbler i en park i Jakobsberg har Gripner & Hägglund skapat förut- sättningar både för oväntade möten och en större social hållbarhet. Deras soffor och fåtöljer i serien Cushy bjuder in till samvaro och oväntade möten, samtidigt som de utmanar de gängse distinktionerna mellan ute och inne, mellan konst och möbler, mellan mjukt och hårt.

 

TEXTIL

Chintz
Mönstret är en fri tolkning av Josef Frank och ingick i utställningen ”Ten Textile Talents” 2018. Konstnären har till grund- mönstret adderat växter inspirerade av indiska Chintz: handmålade eller blocktryckta mönster som exporterades till Europa för trehundra år sedan. Växterna har avtecknats flera gånger tills förlagan inte längre känns igen och blandats med befintligt mönster för att skapa nya växter. Mönstret rapporteras sidleds och är gjort i svartvitt för att undersöka om fantasifullheten från originalet i färg består.

Designer: Lisa Englund
Uppdragsgivare: Svenskt Tenn

Motivering
Med textilen ”Chintz” har Lisa Englund skapat en personlig tolkning av Josef Franks mönster ”US Tree” från 1945. Med handens omisskännliga närvaro tecknar hon ett vibrerande, samtida mönster med referenser till såväl indiskt blocktryck som till Franks nordamerikanska favoritträd – från Sidenvägen till Strandvägen.

 

TJÄNSTEDESIGN

Privatliv
Läromedelsapp om kroppen och känslor, särskilt utvecklad för särskolan, årskurs 7-9. Verktyget är utvecklat i nära samarbete med den primära målgruppen och innehållet är tillgängligt även för den som inte kan läsa eller skriva. Appen riktar sig även till alla ungdomar i åldersgruppen och används idag i majoriteten av svenska skolor.

Design: Doberman
Illustration: Åsa Klingberg, Jenny Mörtsell
Beställare: Nathalie Simonsson, Zafire Vrba
Medskapare: Elever från Kung Saga Gymnasium
Finansierad av: Post- och Telestyrelsen

Motivering
Privatliv erbjuder en möjlighet för ungdomar att självständigt utforska kroppen, känslor, integritet, relationer och sexualitet. Med lärarhandledningen ges möjligheter till fördjupning och gruppdiskussioner. Uttrycket är lekfullt, innehållet normkreativt och inkluderande. Med tiotusentals besök dagligen är det uppenbart att Privatliv är relevant och når en långt vidare publik än den initialt avsedda målgruppen. Vi gratulerar Sveriges ungdomar till ett rikare, gladare och nyfiknare privatliv!

 

 

SPECIALPRISER

 

SVENSKA FÖNSTERPRISET
Svenska Fönster är inte bara vår huvudsponsor utan står även bakom Svenska Fönster-priset, en egen kategori där arkitektur som arbetar speci kt med ljus premieras. Vinnaren får en S-utmärkelse samt en prischeck på 50 000 SEK.

Hamra
Privat ateljébostad i Hamra på Gotland som kan förändras och anpassas efter årstiderna. Väggarna är inte enbart en begräns- ning mellan ute och inne, utan bygger flexibla och funktionella rum som kommunicerar med exteriörerna. På vintern värms bara en del av huset upp och på sommaren förvandlas hela tomten till bostad, inklusive taket.

Arkitekt: Anna Chavepayre, collectif encore
Uppdragsgivare: Birgitta och Staffan Burling

Motivering
I denna ateljébostad arbetar fönstren som både ljusinsläpp, dörrar, väggar, avskiljare, förmedlare, inramning, öppningar och avslut. Fönstren skapar rum på båda sidor om sig med en arkitektonisk självklarhet som gör insida och utsida till en helt förhandlingsbar lek av funktioner och kommunikation. I mötet mellan ateljé och bostad, bunker och terrass, trös- kel och horisont förenas fasad och fönster i en smidig tango för betong och glas.

 

ALUMINIUMPRISET
Svenskt Aluminium står bakom Aluminiumpriset, där en vinnare får en S-utmärkelse och en prischeck på 10 000 SEK.

Humanistiska Teatern – aluminium facade as public art
Byggnad för humaniora vid Uppsala universitet där fasaden utgör en fond för offentlig konst. Perforerade aluminiumkasset- ter används som fasadskärm, kassetterna belyses inifrån nattetid och släpper in ljus på vissa ställen dagtid. Fasaden har för- setts med ett grafiskt motiv skapat av konstnären Ann Lislegaard, den konstnärliga processen och byggprocessen har gjorts parallellt för att båda ska bidra till byggnadens behov och det önskade uttrycket i fasaden.

Byggherre och uppdragsgivare: Akademiska Hus AB Uppsala.
Arkitekt: White arkitekter AB. Ansvariga arkitekter: Jacob Melin och Nina Wittlöv Löfving.
Arkitekt Konstverk: White Dsearch – Frans Magnusson & Jonas Runberger
Konst: Ann Lislegaard på uppdrag av Statens konstråd genom Peter Hagdahl
Hyresgäst: Uppsala Universitet
Huvudentreprenör: NCC
Entreprenör för aluminiumfasaden: LWAB

Motivering
Valet av aluminium gör att fasaden kommer att bestå under lång tid och det spännande konstuttrycket påvisar materialets oändliga möjligheter. Utformningen tar vid och förmedlar tankarna på det klassiska och humanistiska samman-hanget för mänskliga möten. Det arti ciella ljuset som ett tillskott förstärker uttrycket i fasaden, framför allt under den mörkadelen av dygnet. En fasad som uttrycker husets syfte på ett modernt och klassiskt vis!

 

 

LAURITZ KONSTHANTVERKSPRIS
Lauritz.com står bakom detta pris och vinnaren får en S-utmärkelse och en prischeck på 20 000 SEK.

What’s up?
What’s up är en samling djurfigurer i glas och samtidigt en hyllning till svensk glaskonst. Projektet är en fortsättning på Hommage, där konstnärer hyllar en tidigare betydande konstnär i Kosta Bodas historia. Tekniken är en applikation som sedan har blåsts upp, tillvägagångssättet gör att det förutbestämda blandas med det slumpmässiga. Figurerna verkar ha varsitt eget svar på frågan what’s up? som deras individuella uttryck visar. De kan även användas som vas, med en växt i får de också en slags frisyr, deras uttryck tar då ytterligare en annan form och ger dem ytterligare liv och en fabelaktig dimension.

Konstnär: Frida Fjellman
Uppdragsgivare: Orrefors Kosta Boda

Motivering
En kollektion som andas både lekfullhet och allvar, dess överraskande storlek
gör att objektet tar plats i rummet och inte försvinner. Den visar på en formgivare som tagit konsthantverket till en ny nivå, som har spänt sin pilbåge och visar att gränsen mellan konst och konsthantverk suddas ut. Vaserna är vackra och humoristiska men även funktionella. De utstrålar livsglädje och prestigelöshet, som inte lämnar något åt slumpen. Frida Fjellman är en pionjär som ligger före sin tid vilket gör henne till en trendsättare. En kollektion där formgiva- ren tar hjälp av skickliga hantverkare som lyfter glaset som material till en ny dimension.

 

JURYNS HEDERSPRIS
Juryns hederspris delas ut till någon de tycker ska premieras för sitt arbete i sin helhet. Juryn utsergemensamt pristagaren. Priset går till en person, en grupp eller ett företag som skapat något utöver det vanliga och som bidragit till designområdets utveckling i stort.

Bea Szenfeld – Samlade verk
Juryns hederspris 2018 går till Bea Szenfeld, vars arbete i sin helhet ständigt utmanar form, material och samtid. Bea Szenfeld flyttar om gränserna mellan mode, konsthantverk och design och samtliga är områden som hon utmärker sig i. Designkunskap, materialkännedom och ett skickligt utfört praktiskt hantverk återfinns i samtliga Bea Szenfelds arbeten och gör hennes konstnärskap exceptionellt och nyskapande.

FOTO:Carl Thorborg/ Söderberg Agentur

 

På grund av jäv har följande jurymedlemmar inte deltagit i bedömningen av nedan angivna bidrag:
Thommy Bindefeldt & Ulrika Mårtensson – Chintz (Textil)
Tove Blomgren – Privatliv (Digitala produkter & tjänster)

På grund av jäv har Lisa Lindström inte deltagit i bedömningen av nedan angivet bidrag:
Privatliv

SVENSK FORM | FORM The Swedish Society of Crafts and Design
Svensksundsvägen 13 | Box 204, 101 24 Stockholm | Besöksadress: Svensksundsvägen  13 | 08-463 31 30  | info@svenskform.se